Останати новости

Општински натпревар по прва помош 2024 година

Според календарот на традиционални манифестации на Црвениот крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Куманово, на 26...>>


Крводарителска акција во СОУ „Исмет Јашари“ О. Липково

На ден 23.04.2024 година, од 08:30 – 13:00 часот Црвен крст на Република Северна Македонија – општинска организација...>>


“Со цело срце за нечие подобро утре”

Во рамките на ЦКА-ПХВ  програмата во склоп на проектот “Со цело срце за нечие подобро утре”  на ден...>>


Одбележување на “Недела на солидарност”

Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Куманово под мотото: “ Вашиот прилог – значајна помош”,...>>


Крводарителска акција во СОУ „Перо Наков“

На ден 18.04.2024 година, од 08:30 – 13:00 часот Црвен крст на Република Северна Македонија – општинска организација...>>


види ги сите