Останати новости

Дистрибуција на суплeменти

Во текот на изминатите две недели Црвен крст на Република Северна Македонија-општинска организација Куманово организираше посета на социјално...>>


Одбележување на 17-ти Април- Ден на хемофиличари

Црвен крст на Република Северна Макдонија- oпштинкска организација Куманово во рамките на активностите на Клуб на млади го...>>


Одбележување на Часот на планетата Земја

Волонтерите од Клуб на млади на Црвен крст Kуманово ги исклучија светилките и беа дел од приказната за...>>


Одбележување на 24-ти Март, Светскиот ден за борба против Туберкулоза (ТБ).

Согласно насоките на Меѓународната федерација на Црвениот крст и црвента полумесечина Црвен крст на Република Македонија- општинска организација...>>


Одбележан 8 март- интернационалниот ден на жената

Волонтерите на Црвен крст на РСМ- општинска организација Куманово го одбележаа 8 март- интернационалниот ден на жената со...>>


види ги сите